Illustrasjonsbilde
Larvik kommune

Et levende nettmagasin for økt tilflytting

Larvik er den største kommunen i Vestfold, med ca 43.500 innbyggere.

Bakgrunn

Kommunestyret i Larvik vedtok i juni 2015 "Kommunikasjonsplattform for økt tilflytting", med tilhørende tiltaksplan 2015-2017. Hovedtiltaket var å utvikle nettstedet www.larvik.no - et nettsted for innhold om vekst og utvikling i Larvik. Dette nettstedet har som hovedmål å bidra til økt befolkningsvekst.

Konsept og idé

Larvik hadde selv gjort et grundig forarbeid med innsikt, analyse, definert mål og jobbet med målgrupper, og ønsket at larvik.no skal være et levende nettmagasin med inspirerende innhold om hvordan det er å bo, arbeide og leve i Larvik kommune.

Vi utarbeidet et konsept og en løsning for det nye nettstedet som kunne utvikle seg over tid. Det ble utviklet et dynamisk rammeverk bestående av moduler som nettredaktørene kan fylle med innhold, på den måten de har behov for.

For at prosjektet skulle være mest mulig effektivt ble det etablert et tverrfaglig team fra oss og kunden. Teamet jobbet parallelt med innhold, design og utvikling. Dette var en veldig smidig prosess som gjorde at prosjektets første fase ble gjennomført på kun to måneder.

Prosjektteamet