Illustrasjonsbilde
Finans Norge (FNO)

Et enkelt oppslagsverk for finansnæringen

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer ca 230 finansbedrifter med rundt 50.000 ansatte.

Bakgrunn

Finans Norge ønsket å gjøre justeringer på sitt nettsted FNO.no. Hovedutfordringen var at nettstedet besto av svært mye innhold  «Alt forsvinner i alt». Nettstedet bar preg av flere sammenslåinger av ulike nettsteder, uprioritert innhold, mage budskap, manglende innholdsforvaltning, utdatert "look and feel" og begrensende maler.

Konsept og idé

Fno.no er og skal være et informasjonstungt nettsted. Derfor er søket svært sentralt som en del av navigasjonen på dette nettstedet.  Videre har vi lagt vekt på følgende:

  • Gi tydelig og troverdig informasjon om næringens standpunkter i aktuelle saker
  • Være et oppslagsverk
  • Redusere informasjonsmengden slik at den mest etterspurte informasjonen prioriteres
  • Legge til rette for bedre selvbetjening og mindre telefonhenvendelser

Prosjektteamet