Illustrasjonsbilde
Hørselshemmedes Landsforbund

Enklere hverdag

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er landets største organisasjon for personer med en funksjonshemming, og jobber for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.

Bakgrunn

HLF ønsket å lage et helt nytt nettsted med mål om å være preferert informasjonskanal for mennesker med hørselsutfordringer, samt deres pårørende.

I tillegg skulle vi også få på plass to fullverdige nettbutikker, et eget sub-nettsted for organisasjonens ungdom, løsning for fylkes og lokallag – samt sørge for rekruttering av medlemmer og skape økt giverglede.

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde

Konsept og idé

En så tydelig og stor ambisjon som HLF hadde krevde at vi fant grep for å effektivisere redaktørhverdagen. Bak ambisjonen ligger et krav om at alt til enhver tid er oppdatert, korrekt og aktuelt. Vi har jobbet bevisst med kvalitetsrutiner, bildebruk, fleksibilitet i malverket og samspill med Facebook.

Vi utarbeidet et kommunikasjonskonsept som har vært førende for alt arbeid: ”Gjør hverdagen enklere for landets hørselshemmede”. Dette er gjeldende på både individ- og samfunnsnivå. Med et tydelig budskap i bunn har vi et effektivt verktøy for hvordan vi skal prioritere, formulere, vekte og fremstå visuelt. Resultatet har blitt et splitter nytt nettsted som føles veldig riktig for organisasjonen bak.

Prosjektteamet