Illustrasjonsbilde
LO – Landsorganisasjonen i Norge

En opplevelse av å delta

For LO-kongressen 2017 ville vi skape et univers der man deltar på kongressen og samtidig er oppdatert på hva som skjer.

Bakgrunn

LO Kongressen 2017 er LO’s 34. ordinære kongress. Forut for kongressen er det omfattende demokratiske debatter i de ulike organisasjonsleddene. I den forbindelse ble vi spurt om å utvikle et nettsted som skal ivareta deltakerne på kongressen og de som følger kongressen på nett.

Illustrasjonsbilde

Konsept og idé

Gjennom en heldags workshop kartla vi målgruppene og hva slags behov de har. I tillegg gikk vi gjennom den forrige løsningen for LO Kongressen for å se på styrker og svakheter ved denne. Vi utviklet et konsept der de besøkende skulle få en følelse av å være en del av kongressens univers, selv om de ikke fysisk er tilstede.

Basert på konseptet ønsket vi å gi programmet stort fokus og gjøre det bærende for løsningen. Det skal fungere som en tidslinje hvor man tydelig kan se hva som skjer i nåtid, fortid og fremtid. Vi har strukturert intervjuer, artikler, vedtak og feed fra sosiale medier slik at dette skal skape en helhetlig opplevelse for de besøkende. Dette skal være med på å skape et univers der man deltar på kongressen og til enhver tid er oppdatert på hva som skjer. I tillegg ønsket vi å løfte frem de aktive delegatene ved å vise relevante innlegg og temaer knyttet til dem.

Prosjektteamet