showcases

En opplevelse å delta

Utfordring

For LO-kongressen 2017 ville vi skape et univers der man deltar på kongressen og samtidig er oppdatert på hva som skjer. Forut for kongressen er det omfattende demokratiske debatter i de ulike organisasjonsleddene. I den forbindelse ble vi spurt om å utvikle et nettsted som skulle ivareta deltakerne på kongressen og de som følger kongressen på nett.

Prosess

Gjennom en heldags workshop kartla vi målgruppene og hva slags behov de har. I tillegg gikk vi gjennom den forrige løsningen for LO Kongressen for å se på styrker og svakheter ved denne. Vi utviklet et konsept der de besøkende skulle få en følelse av å være en del av kongressens univers, selv om de ikke fysisk er tilstede.

Løsning

Basert på konseptet ønsket vi å gi programmet stort fokus og gjøre det bærende for løsningen. Det skal fungere som en tidslinje hvor man tydelig kan se hva som skjer i nåtid, fortid og fremtid. Vi har strukturert intervjuer, artikler, vedtak og feed fra sosiale medier slik at dette skal skape en helhetlig opplevelse for de besøkende. Dette skal være med på å skape et univers der man deltar på kongressen og til enhver tid er oppdatert på hva som skjer. I tillegg ønsket vi å løfte frem de aktive delegatene ved å vise relevante innlegg og temaer knyttet til dem.

Prosjektteamet