Illustrasjonsbilde
Sparebanken Sør

En mer moderne bank

Sparebanken Sør er landets femte største norskeide sparebank med hovedkontor i Kristiansand. Banken har til sammen 40 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

Bakgrunn

Sparebanken Sør fusjonerte med Sparebanken Pluss og fikk en ny grafisk profil. Ettersom vi hadde vært med på å lage Sparebanken Sør sin nettløsning fikk vi oppdraget med å implementere den nye felles grafiske profilen.

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde

Konsept og idé

Sparebanken Sør hadde allerede en god produktfokusert struktur som vi var med å utarbeide ved forrige lansering. Hovedutfordringen i denne runden var å se på muligheter for å fremheve produktene på en bedre måte gjennom vask og spissing av innhold samt introduksjon av ny profil.

Prosjektteamet