Illustrasjonsbilde
NAF

Digital veiviser til opplevelser på bilturen

NAF har hatt en ruteplanlegger i mange år, med 65.000 brukere i måneden. Ruteplanleggeren er en viktig brikke i deres offensive satsing på digitale kanaler. De ønsket derfor å lage en ny versjon som også ga oversikt over steder underveis på turen.

Konsept og idé

Innholdet i ruteplanleggeren er generert gjennom en integrasjon av veibeskrivelser fra Google og stedsinformasjon fra NAF Veibok. Vi ønsket å presentere dette innholdet i et enkelt og intuitivt grensesnitt, uten forstyrrende elementer, med fokus på de primære brukeroppgavene.

Resultatet er en brukervennlig løsning som gir detaljert beskrivelse av veien fra A til B, og som gir god oversikt over hva som finnes av tilbud underveis.

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde

Ruteplanleggeren har fått en ny dimensjon, og har blitt både nyttig og inspirerende for bilister generelt og for våre medlemmer spesielt - NAF

Prosjektteamet

Prosjektet er levert i samarbeid med: Epinova