showcases

Digital omveltning

Om kunden

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en norsk medlemsorganisasjon som arbeider innenfor samferdsel, hovedsakelig innenfor temaer som trafikksikkerhet, miljøpåvirkninger av transport, fremkommelighet, behov for bedre veier og infrastruktur, avgifter og kollektivtrafikk.

Utfordring

NAF har i overkant av 500 000 medlemmer i Norge. Det betyr at potensialet i digital kommunikasjon er ekstremt stort – og sårbart, og kunden opplevde at deres eksisterende løsning ikke klarte å leve opp til brukeres og organisasjonens forventninger.

«Det var gjennomgående fokus på salg, kryssalg, oppsalg og større nytteverdi for eksisterende medlemmer.»

Prosess

Etter grundige analyser av eksisterende nettsted så vi at informasjonen burde struktureres på en annen måte, og at interaksjonsdesignet ikke imøtekom brukerbehovene godt nok. Vi identifiserte også et behov for optimaliserte sider for mobil og nettbrett. Sammen med NAF gjennomførte vi en rekke konstruktive arbeidsmøter og diskusjoner for å definere ny struktur og sidemaler. Det var gjennomgående fokus på salg, kryssalg, oppsalg og større nytteverdi for eksisterende medlemmer.

Skjermbilde fra nettsiden til NAF.no

Løsning

Underveis identifiserte vi en rekke delkonsepter som ville bidra til å bygge merkevaren NAF og være med på å understøtte etablerte målsetninger. På bakgrunn av dette har nå NAF videreutviklet sin digitale ruteplanlegger og lansert Min side.

Etter lansering har det vært jobbet kontinuerlig med forbedringer og justeringer, spesielt i forbindelse med kjøps-  og innmeldingsprosesser. Brukertesting, A/B-testing og webanalyse brukes aktivt i det daglige arbeidet.