Illustrasjonsbilde
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Brukervennlig og mobilt HMS-verktøy

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Bakgrunn

Alle barnehager er pålagt å ha et internkontrollsystem for HMS-arbeidet i barnehagen. PBL hadde et slikt system, men ønsket hjelp til å strukturere og modernisere dette. De ville gjøre det enklere å bruke og mer tilgjengelig for de ansatte i barnehagene.

 

Illustrasjonsbilde

Konsept og idé

Etter en innledende workshop har vi jobbet tett sammen med kunden for å avdekke og tilfredsstille behov og krav til et HMS-system.

Vi har lagt opp til en brukervennlig og enkel løsning som de ansatte kan bruke uavhengig av om de sitter foran en PC eller en mobil. Systemet skal lette arbeidshverdagen og gjøre det enklere å fylle ut sjekklister, se på avviksbehandling og risikovurdering.

I tillegg til en restrukturering av det gamle systemet har vi også utarbeidet et designkonsept og en styleguide som gjør det enkelt å videreutvikle løsningen.

Resultatet har blitt PBL Mentor som er et internkontrollsystem som er laget spesielt for barnehager og som ivaretar barn og ansatte.

Med PBL Mentor har vi gått fra å være et oppslagsverk til et praktisk og mobilvennlig verktøy som ledere, verneombud og ansatte kan bruke hver dag ute i barnehagene.

Prosjektteamet