Hva jeg lærte om mitt eget fag etter å ha undervist

Jeg fikk muligheten til undervise masterstudenter ved AHO i en «Interaksjonsdesign Bootcamp». En fantastisk, men utfordrende opplevelse, som ga innsikt og perspektiv på mitt arbeid som interaksjonsdesigner og konsulent.
Illustrasjonsbilde

Sånn er det bare er jo egentlig aldri et godt svar

Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at det var ganske utfordrende å forklare alt jeg kan om interaksjonsdesign på så komprimert tid… Det finnes en hel del prinsipper, regler og guidelines som man “enkelt” kan videreformidle, men hva med alt det vi som interaksjonsdesigner etterhvert “bare vet”? De tingene som ligger så godt i ryggmargen, som ikke er regler skrevet i sten, men som likevel hjelper oss å jobbe mer effektivt og med bedre kvalitet.

 

For alt er visst ikke like enkelt å forklare. En student stilte meg spørsmålet “Kan du gi en så god begrunnelse for hvert eneste valg du tar når du designer? (Ja, studenter vet å stille de ordentlige vanskelige spørsmålene…) Da er jo svaret så godt som “vel ja, men også nei”. Etter en lang (og kanskje litt rotete) forklaring kom jeg egentlig frem til hvordan vi hele tiden må finne riktig balanse mellom erfaring, testing og magefølelse - spesielt der det ikke finnes noen faste regler vi kan følge. Og hvordan lærer man egentlig bort det? 

Interaksjonsdesign - så mye mer enn faget

I “bootcampen” planla jeg å bruke LITT tid på å snakke om hvordan vi som konsulenter jobber hands on i prosjekt, og i samarbeid med utviklere og andre. Skulle vise seg at dette var et tema som trengte liiitt mer tid. Studentene var veldig interessert i hvordan vi for eksempel kommuniserer arbeidet vårt slik at vi får et enkelt og smooth samarbeid med utviklere og andre leverandører. Jeg hørte meg selv svare “det kommer an på…” ganske mye, til studentenes store frustrasjon. For hvordan vet egentlig utviklere at alt er godkjent og klart for å bygges? 

Som jeg forklarte til studentene, det finnes ingen perfekt løsning eller svar på dette i dag. Derfor var mitt råd: vær fleksibel. Noen ganger er det best å levere i JIRA, noen ganger trenger man interaktive styleguides, eller kanskje det er en PDF som fungerer best? Hør med de du jobber med, hva passer best for dere og løsningen. Jobben som interaksjonsdesigner består av mye mer enn bare faget. 

Alle kanaler er viktige

En studentgruppe brukte mye tid på en case de fikk utlevert til å lage en imponerende flyt for en festival. Løsningen var gjennomtenkt og viste god funksjonalitet, men manglet noe. All trafikk inn i tjenesten skulle komme fra en eneste e-post som elevene ikke hadde utformet enda. Etter en god diskusjon på temaet reflekterte jeg rundt mitt eget arbeid, og lurte på om det var kanaler eller andre digitale opplevelser (eller ikke-digitale opplevelser?) jeg selv hadde glemt eller ikke forstod viktigheten av? Å undervise på AHO har virkelig gitt meg en nyttig påminnelse på å hele tiden vurdere løsninger og prosjekter fra alle vinkler. 

Skjermen kommer senere

Studentenes arbeidsplass er fantastisk; fullt av kaos, tegninger på alle vegger, hver eneste ledige plass fylles med en idé, notat eller konsept. Med en gang en gruppe ble tilegnet en oppgave gikk de i gang med å skissere og tegne (og lage kaffe!). Det var inspirerende å se ideer og diskusjoner som beveget seg rundt i rommet. 

Jeg føler at vi som konsulenter kanskje har glemt bort magien som ligger i den første fasen av et nytt prosjekt og ofte hopper over på teknologi alt for fort. Heldigvis har vi fått designmetodikker som Google Design Sprint og andre verktøy som hjelper oss å tenke annerledes. Kanskje vi skal ta i bruk den type metodikker oftere, og ikke bare i begynnelsen av et prosjekt? Studentene ga meg en fin og inspirerende påminnelse om å tenke uten rammer, og at det kan være lurt å tenke fritt før man setter seg foran skjermen. 

Undervisning som forbereder studenten på virkeligheten

Her i Northern Beat snakker vi om hvor viktig det er at dagens studenter blir godt forberedt på ekte prosjekter og arbeidsmetoder. Vi, som de fleste andre, har stort fokus på rekruttering, men ser at mange nyutdannede mangler innsikt og forståelse for hvordan et prosjekt fungerer i praksis, og at det kan bli for utfordrende å plassere dem inn i fartsfylte prosjekter. Selvsagt, det å være uerfaren er jo en naturlig del av å være nyutdannet - men vi tror at byråene kan ta større del i å samarbeide med skoler for å hjelpe studenter med å bli bedre forberedt på den arbeidshverdagen som venter når studiene tar slutt. 

Som du har sett i denne artikkelen, er det jo ikke bare studentene som lærer av et slikt type samarbeid. Ved å ta et skritt vekk fra daglige prosesser som interaksjonsdesigner har jeg fått et bedre og helhetlig bilde som kan hjelpe meg å sikre at hver eneste del av designprosjekter er gjennomtenkte, og at vi leverer bedre løsninger. 

For å avslutte har jeg prøvd å koke det ned til de tre viktigste punktene jeg har lært fra å undervise på AHO. 

3 tips fra Joe

  1. Å hele tiden søke etter faglig oppfriskning 
  2. Dagens studenter er våre fremtidige kolleger. Vi kan bidra med mye verdifull erfaring og veiledning. 
  3. Aldri være for satt i en prosess. Det er alltid ting man kan lære - fra alle