Reisebrev fra Zagreb, skriftsnitt, cyborgs og 25 grader i sola

Det er ingen mangel på buzzwords og teknologihype i designfaget for tiden. I et forsøk på å gå litt motstrøms og bli bedre oppdatert på skriftdesign gikk turen til Fontstand-konferanse i Zagreb. Her er en oppsummering.
Illustrasjonsbilde

Smalt tema, stort nedslagsfelt

Et av målene med Fontstand-konferansen er å bringe designere og skriftdesignere tettere sammen. Selv om skriftdesign er et smalt tema, har foredragene på konferansen stor spennvidde, og det var flere tankevekkende og inspirerende innslag. Ved å ikke fokusere på det siste innen teknologi ble det også rom for andre typer refleksjoner.

Illustrasjonsbilde

Interaksjonsdesign fra 90-tallet

Første foredragsholder ut var Martin Majoor som fortalte om sitt redesign av den nederlandske telefonkatalogen. Etter at Wim Crouwels design fra 1977 ble for kontroversielt for det nederlandske folket, (det provoserte voldsomt at samtlige navn i katalogen ble satt i kun små bokstaver), fikk Majoor sin sjanse på begynnelsen av 90-tallet. Han jobbet på to fronter: med det typografiske hierarkiet for å gjøre det enda enklere å finne navn og nummer, og parallellt med å utvikle skriftsnitt spesielt tilpasset behovene i telefonkatalogen.

Han laget skriften relativt smal for å spare plass og kutte produksjonskostnader. Samtidig jobbet han med detaljer og struktur for å skape lett leselige skrifttegn som skulle tåle print i små størrelser. Tallene fikk også et spesielt fokus med tanke på lesbarhet i små størrelser.

Det er flere paralleller i dette prosjektet til utfordringer man selv opplever i dagens digitale hverdag, der god regi på innholdet, og gode informasjonshierarkier er avgjørende for å skape gode brukeropplevelser.

Hangul: designet for å være lett å lære

Et annet spennende og nytt bekjentskap på konferansen var en introduksjon til det koreanske skriftsystemet hangul. Hangul består av over 11000 mulige bokstavkombinasjoner, og det kan ta tre måneder til flere år å ferdigstille en enkelt font. Det høres komplisert ut, og i en pause kom vi tilfeldigvis i prat med Paul Seok fra Sandoll Communications i Korea. Paul kunne fortelle at Hangul er bygget opp nettopp med det mål for øyet å være enkelt å lære. Videre kunne han fortelle at man i dagligtale kun benytter et par tre tusen av disse tegnene. Så da så.

Om å nærme seg de store temaene, i det små

Nikola Djurek, fra Typonine, presenterte ere større wayfinding-prosjekter. Han har blant annet spesialdesignet skriftsnitt og laget typografiske systemer for gateskilting i Zagreb, og en font til bruk på kroatiske bilskilt.

«Identitet» var etter min mening det mest spennende prosjektet han presenterte. «Identitet» er en skriftfamilie som er designet for å fungere for alle skriftsystemene på Balkan; det latinske alfabetet, kyrillisk, glagolitisk og bosnisk arabisk. Bakteppet er den balkanske historien og krigen i Jugoslavia. I designprosessen har Djurek latt seg inspirere av folkelige og skriftlige uttrykk fra de ulike kulturene, med praktisk anvendelse i mente. Skriftfamilien har potensielt flere ulike bruksområder: den kan komme til sin rett til gateskilt i byer med flerspråklig befolkning, og i kommersielle prosjekter som f.eks. i flerspråklige magasiner. Det er et tankevekkende prosjekt og et fint initiativ til forsoning på tvers av kulturene på Balkan. For det er vel kanskje i det små man må begynne når motsetningene og konfliktene virker uoverkommelige?

IBM pusher med dette prosjektet grenser med sin liberale holdning til deling.

Corporate delingskultur

Vi var også veldig spente på foredraget til Paul van der Laan om IBMs egenutviklede, open source skriftfamilie Plex. Fontfamilien ligger ute for gratis nedlasting, og det er tillatt å bygge videre på skriftdesignet til egne prosjekter. Dette er et uvanlig valg for et kommersielt foretak av IBMs dimensjon. Vi var spente på hva van der Laan kunne fortelle om bakgrunnen for dette valget og hvilke erfaringer de har gjort så langt, men denne gangen fokuserte han helt konkret på designet av skriftsnittene. Vi lot oss likevel imponere over hvor grundig de har gått til verks. Resultatet styrker IBMs brand, og møter praktiske behov fjellstøtt. IBM pusher med dette prosjektet grenser med sin liberale holdning til deling. Vi håper vi får se flere prosjekt av denne typen som utfordrer konvensjonelle forretningsmetoder, og tar opp i seg noe av den delingskulturen vi kjenner fra mange mindre, ikke- kommersielle teknologiprosjekter.

Illustrasjonsbilde

Noen flere stikkord

Andre tema som ble berørt i løpet av konferansen: The state of arabic type design, vanilla som designkonsept, cyborginspirerte skriftsnitt til redaksjonell bruk og variable fonts: en teknologi som åpner for flere muligheter til design i digitale flater. Det har vært en innholdsrik helg, varmt, litt nerdete og deilig fritt for hype.

–––

Sakset fra fontstand.com: «Fontstand is an app for Mac OS X and Windows that allows you to try fonts for free or rent them by the month for desktop and web use for just a fraction of the regular price.»

Noen lenker for videre utforsking:

Kontakt oss for mer informasjon