Design for helse: Hvordan kan vi forbedre pasientopplevelsen?

Ett av de største temaene på SXSW i 2018 var helsetjenester. Hvordan kan vi forbedre pasientopplevelsen, livskvaliteten og kvaliteten på resultatene?
Illustrasjonsbilde

I helsevesenet har det vært et stort fokus på å samle inn store mengder data for analyse og innsikt. Nå er utfordringen at denne dataen og innsikten må kommuniseres tilbake til pasientene på en god måte. I dag blir resultater fra prøver ofte sendt tilbake til pasienten i form av en lang, forvirrende tabell, uten noen form for tolkninger eller gode forklaringer. Som oftes blir det kommunisert viktig og nyttig informasjon, men ikke på en måte pasienten finner forståelig.

Robert Califf fra Duke University sier “data shared with patients needs to be meaningful, and to achieve that we need to personalise it to what that person wants to know”. Noen pasienter vil kanskje kun høre anbefalinger fra legen, andre vil ha tabeller og data. Utfordringene i dag er at disse pasientene har forskjellige behov det ikke blir tatt hensyn til. De kan ikke velge hvordan de mottar dataene deres, hvis de får det i det hele tatt. Califf sier at hvis vi på en bedre måte kan engasjere folk med helsedataen deres på en meningsfull måte “it’s possible to switch the relationship of healthcare from responsive to preventative”.

Kreative tilnærminger kan gi innovative løsninger

Disse utfordringene i helsevesenet er ikke nye, men måten man tilnærmer seg problemene på er i utvikling. Bon Ku, lege på et akuttmottak, mener at vi kan løse dette ved bruk av design-thinking metodikker. Ku underviser sine medisinstudenter nettopp i dette. Han tror at ved å se på utfordringene i helsevesenet på en kreativ måte, kan føre til nye og innovative løsninger. Slike teknikker, som user-stories, personas, user-journeys etc. brukes ofte i ande industrier og burde også benyttes i helsevesenet.

Ved å tilnærme seg helseindustriens utfordringer på denne måten, og designe på en "human-focused og design-led måte", kan vi forbedre opplevelsen til både pasienter og helsepersonell. Ku sammenligner human-centered med data-driven: “Data doesn’t move people, stories do – humanising the numbers and data can create real change. Understanding the human story behind the patient can, and should, inform the design process from the start”.

MR-scanning på sjørøverskip

Et inspirerende eksempel på hvor store endringer en design-led og human-centered tankegang kan skape, ble gitt på scenen i SxSW av Michell Lee fra IDEO.

Utfordringen var: barn er redd for å ta MR skanning. Forståelig nok skremte de store maskinene barna, og mer en 80% trengte beroligende midler. Dette førte til at ventelisten for å få en skanning var 18 dager. Doug Dietz fra GE Healthcare kom med en løsning. Han redesignet MR-utstyret til å bli barnevennlig, ved å skape et univers for barn. Barna så ikke lenger skremmende utstyr; i stedet så de sjørøverskip og camping telt. Dietz løste problemet på en "human-centered" måte. Han levde seg inn i utfordringene, forstod kravene til brukerene, og skapte dermed en løsning som adresserte behovene. Etter MR maskinene var malt på nytt, ble tallene på barn som trengte beroligende midler redusert til bare 30%, og ventelisten ble redusert til mindre enn en dag. Dette fantastiske eksemplet på hvor stor virkning design-thinking i helsevesenet kan ha, viser oss potensialet for store endringer. Slike endringer kan både øke livskvaliteten til pasienter og også medvirke til effektivitet.

Designere med fra start

Helse er fortsatt et komplekst landskap. Vår designer Joe stilte et spørsmål til Bon Ku om utfordringene ved å balanse legenes behov med pasientenes behov. En lege forholder seg til svært mange pasienter og må dermed jobbe raskt. Mens en pasient føler seg oftest tryggere i et miljø hvor man føler seg prioritert og er avslappet. Diskusjonen ble konkludert med at i noen vanskelige saker må kanskje hele helsesystemet endres, tilpasses eller bygges på nytt. Ku’s mening, i liket til flere på SXSW, er at designere må være en del av prosessen fra start, og at design-thinking er nøkkelen til å bringe meningsfull forandring til de som trenger det mest.

For Northern Beat i Texas: Marie, Joe, Ole og Lars

Lyst til å se mer fra SxSW? Følg @northernbeat_no på Instagram. Der har vi delt mange høydepunkt.

Kontakt oss for mer informasjon